Training: Signaleren en Communiceren Huiselijk Geweld

De training Signaleren en Communiceren bij huiselijk geweld is ontwikkeld als onderdeel van de regionale invoering “Meldcode huiselijk geweld”. Belangrijk bij de aanpak van kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling is het vroegtijdig signaleren van zorgen, zodat voorkomen wordt dat kinderen, volwassenen en ouderen worden mishandeld en de schade beperkt kan blijven.

Onder de wet Meldcode valt huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. In deze informatie noemen wij ‘huiselijk geweld’, de andere vormen vallen onder deze term. De wet meldcode verplicht ‘deskundigheid op signaleren’. Indien uw organisatie beschikt over een of meerdere aandachtsfunctionarissen en de meldcode is geïmplementeerd, kan uw organisatie kiezen om alleen de onderdelen Signaleren en/of Communiceren te kiezen voor de beroepskrachten binnen uw organisatie.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor beroepskrachten die werken met kinderen, ouders en ouderen en is gericht op hoe signalen te kunnen zien, deze te kunnen bespreken en beschrijven in concreet waarneembaar gedrag. Verder leren de deelnemers in deze training hoe ze een zorggesprek kunnen voeren met ouders, jongeren en ouderen.
Denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in zorginstellingen, gezondheidszorg, onderwijs, jeugdzorg, kinderopvang, politie/justitie*.

Doel van de training

De deelnemers leren:

 • vermoedelijke kindermishandeling, huiselijk geweld en/of ouderenmishandeling tijdig te signaleren
 • effectief te handelen naar de stappen van de meldcode
 • de zorg te bespreken met de ouders, jongere of oudere

Inhoud

In de training zullen onder andere de volgende onderdelen behandeld worden:

Signaleren

 • algemene kennis over kindermishandeling/huiselijk geweld
 • het vroegtijdig herkennen van signalen en het interpreteren hiervan
 • inzicht in de invloed die eigen normen en grenzen spelen bij het beoordelen van de opvoedingssituaties
 • dilemma’s en twijfels die spelen tijdens het signaleringsproces
 • stappen van de meldcode

Handelen

 • hoe te handelen wanneer zorgen zijn gesignaleerd
 • zorgstructuur binnen de eigen organisatie

Communiceren

 • vroegtijdig in gesprek gaan met ouders/kinderen, ouderen over waar u zich zorgen over maakt
 • de positie en emoties van de ouders/verzorgers
 • motivatiemodel Prochaska en diClemente
 • communicatievaardigheden in oefensituaties met acteur

Werkwijze

Er ligt bij deze training veel nadruk op het oefenen van vaardigheden. Met behulp van motiverende werkvormen wordt de deelnemers geleerd hoe te signaleren, de mate van ernst te taxeren, in gesprek te gaan met de ouders/verzorgers/oudere en hoe te handelen. De geleerde vaardigheden zijn direct in de praktijk toe te passen.
De trainer draagt zorg voor voldoende veiligheid en vertrouwen, zodat de deelnemers worden gestimuleerd om daadwerkelijk te experimenteren met de aangereikte werkvormen, en daardoor het leereffect maximaal gegarandeerd wordt.
De deelnemers krijgen de theorie uit de training in een map aangeboden.

In-company: maatwerk

Als deze training “in-company” wordt gegeven, dan zal de training aangepast worden aan situaties die bij de specifieke doelgroep aansluiten.

In een persoonlijk gesprek met de opdrachtgever worden de wensen geïnventariseerd, en wordt de training op maat gemaakt.

Tijdsinvestering en voorwaarden

De training “Signaleren en Communiceren Huiselijk Geweld” beslaat 1 dag. We beginnen om 9.30 uur en stoppen om 16.30 uur. Ontvangst met koffie vanaf 9.00 uur.

Op deze training zijn de Algemene Voorwaarden van Tea Hol training en coaching van toepassing.

Aantal deelnemers

De training wordt gegeven voor groepen van maximaal 12 personen, zodat er voldoende ruimte is voor persoonlijke aandacht.

Locatie, materialen en kosten


In-company

Deze training kan op de eigen locatie van de opdrachtgever worden gegeven, of op een centraal gelegen locatie in Nederland die door de trainer verzorgd wordt.
Materialen en reiskosten van de trainer zijn inbegrepen.

Per groep: € 1.500,00
Optie: trainingsruimte inclusief lunches, koffie en thee + € 550,00

Deze training is vrijgesteld van BTW

Op inschrijving

Deze training wordt in principe op een centraal in Nederland gelegen locatie gegeven, maar kan afhankelijk van de standplaats van de deelnemers worden aangepast om de reistijd voor iedereen zo kort mogelijk te houden.
Lunches, koffie, thee, materialen en kosten voor acteur zijn inbegrepen.

Per deelnemer € 295,00
Deze training is vrijgesteld van BTW

Agenda

Er staan momenteel geen trainingsdata voor “Signaleren en Communiceren Huiselijk Geweld” gepland.
Wil je op de hoogte blijven van nieuwe data, vul dan rechts je e-mailadres in en klik op "Verstuur".

Ja, hou me op de hoogte

van nieuwe trainingsdata voor deze training