Training: Aandachtsfunctionaris Ouderenmishandeling

Vanaf 1 juli 2013 is het voor elke organisatie die werkt met oudere, partners en verzorgers verplicht om de meldcode huiselijk geweld te hanteren. Vanuit de Wet Meldcode worden organisaties geadviseerd een Aandachtsfunctionaris aan te stellen.

De Aandachtsfunctionaris is verantwoordelijk voor de implementatie Meldcode Huiselijk Geweld en biedt begeleiding bij het uitvoeren van de stappen in de meldcode.

Om deze taken goed uit te kunnen voeren, is het aan te bevelen om aan de Training Aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling/huiselijk geweld deel te nemen. Deze training is gricht op het werken met de meldcode bij ouderenmishandeling en ontwikkeld door de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/huiselijk geweld.

Doelgroep

Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor zorg- kwaliteit en veiligheidsbeleid.
Medewerkers uit het middenmanagement van zorginstellingen, gezondheidszorg, politie enz.

De training is gericht op deelnemers met een HBO werk- en denkniveau.

Doel van de training

Het doel van de training is om een of meerdere personen binnen een organisatie op te leiden tot indirecte en/of directe aandachtsfunctionaris kindermishandeling/huiselijk geweld. Deze persoon kan na het volgen van de training de meldcode binnen de organisatie implementeren en de medewerkrs begeleiden bij het werken met de meldcode.

Inhoud

In de training zullen onder andere de volgende onderdelen behandeld worden:

Onderdelen:

 • Theorie rond ouderenmishandeling
 • Kennis en werkwijze rond de meldcode huiselijk geweld en ouderenmishandeling
 • Taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris, de directie en de
  uitvoerende collega’s
 • Hoe om te gaan met informatie binnen de wettelijke en juridische kaders
 • Maken van een plan van aanpak/implementatieplan voor de organisatie
 • Kennis van Veilig Thuis
 • Het begeleiden van de collega’s in het signaleren van ouderenmishandeling/huiselijk geweld
 • Het begeleiden van collega’s bij het nemen van de stappen van de meldcode 
  ouderenmishandeling en huiselijk geweld
 • Eigen inzicht in het handelen als aandachtsfunctionaris
 • Het coachen van collega’s
 • Communicatie als aandachtsfunctionaris met oudere, partner, verzorgers, collega’s en externe partners
 • Wegen van veiligheid en risico’s
 • Het samenwerken met ketenpartners

Resultaat:

 • Heeft u kennis over de verschillende aspecten van ouderenmishandeling en huiselijk geweld
 • Bent u in staat collega’s te begeleiden bij het in kaart brengen van de signalen en deze concreet te beschrijven
 • Heeft u inzicht in het vroegtijdig signaleren van zorgen en het inschatten van de ernst van de signalen
 • Weet u hoe u tot een ernsttaxatie komt
 • Weet u hoe u een ernsttaxatie omzet in een professioneel advies
 • Kunt u uw medewerkers coachen in het inschatten van ernst en het omzetten van deze ernsttaxatie in een professioneel advies
 • Kunt u uw collega’s coachen bij eventuele dilemma’s, loyaliteitsproblemen en/of handelingsverlegenheid
 • Kent u het doel en de stappen van de meldcode en bent in staat om de meldcode te volgen indien er vermoedens zijn van huiselijk geweld/ouderenmishandeling
 • Heeft u kennis over de verantwoordelijkheden, taken en grenzen van de aandachtsfunctionaris, de directie en de inhoudelijk medewerkers en kunt hen hierin coachen
 • Bent u in staat om binnen de geldende wettelijke en juridische kaders informatie te delen met anderen
 • Bent u in staat om de meldcode huiselijk geweld en ouderenmishandeling voor uw organisatie te ontwikkelen en deze te implementeren
 • Kent u de werkwijze van Veilig Thuis en u heeft kennis over de vervolgroutes. U kunt samenwerken met hen en hierin uw collega’s coachen
 • Heeft u inzicht in de mogelijkheden en grenzen van het bieden van steun aan oudere, partner en verzorger en u kunt uw collega’s hierin coachen
 • Kunt u uw signalen en zorgen bespreken met de oudere, partner, verzorger, collega’s en externe partners
 • Kunt u een professioneel advies geven aan de oudere, partner en verzorger
 • Kunt u uw medewerkers coachen in het contact met de oudere, partner, verzorger, collega’s en externe partners
 • Kunt u op professionele wijze advies geven aan de directie en/of het bestuur van uw organisatie omtrent de meldcode

De training is geaccrediteerd voor:

 • NIP A&O / A&G
 • Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Werkwijze

De training wordt uitgevoerd voor deelnemers uit verschillende diciplines. Uit evaluaties, is gebleken dat dit een meerwaarde heeft in het vervolg van samenwerken in de aanpak van ouderenmishandeling/huiselijk geweld.

In-company: maatwerk

Als deze training “in-company” wordt gegeven, dan zal de training aangepast worden aan situaties die bij de specifieke doelgroep aansluiten.

In een persoonlijk gesprek met de opdrachtgever worden de wensen geïnventariseerd, en wordt de training op maat gemaakt.

Tijdsinvestering en voorwaarden

De training “Aandachtsfunctionaris Ouderenmishandeling” beslaat 2.5 dagen. We beginnen om 9.30 uur en stoppen om 16.30 uur (of 12.30 uur voor de halve dag). Ontvangst met koffie vanaf 9.00 uur.

Op deze training zijn de Algemene Voorwaarden van Tea Hol training en coaching van toepassing.

Aantal deelnemers

De training wordt gegeven voor groepen van maximaal 12 personen, zodat er voldoende ruimte is voor persoonlijke aandacht.

Locatie, materialen en kosten


In-company

Deze training kan op de eigen locatie van de opdrachtgever worden gegeven, of op een centraal gelegen locatie in Nederland die door de trainer verzorgd wordt.
Materialen en reiskosten van de trainer zijn inbegrepen.

Per groep: € 4.500,00
Optie: trainingsruimte inclusief lunches, koffie en thee + € 1.500,00

Deze training is vrijgesteld van BTW

Op inschrijving

Deze training wordt in principe op een centraal in Nederland gelegen locatie gegeven, maar kan afhankelijk van de standplaats van de deelnemers worden aangepast om de reistijd voor iedereen zo kort mogelijk te houden.
Lunches, koffie, thee, materialen en kosten voor acteur zijn inbegrepen.

Per deelnemer € 575,00
Deze training is vrijgesteld van BTW

Agenda

Er staan momenteel geen trainingsdata voor “Aandachtsfunctionaris Ouderenmishandeling” gepland.
Wil je op de hoogte blijven van nieuwe data, vul dan rechts je e-mailadres in en klik op "Verstuur".

Ja, hou me op de hoogte

van nieuwe trainingsdata voor deze training