Over mezelf: Tea Hol

Na mijn studies pedagogiek en psychologie heb ik verschillende functies in de jeugdzorg, sector jeugdbescherming, vervuld en heb ik hulp verleend aan kinderen die slachtoffer waren van kindermishandeling. In die tijd heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen, jongeren en hun ouders. Vanaf 2008 ben ik actief werkzaam in de aanpak kindermishandeling. In 2010 ben ik in opdracht van het Nederlands Jeugdinstituut de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) op gaan richten. Vanaf 2012 is deze vakgroep een vereninging voor aandachtsfunctionarissen kindermishandeling/huiselijk geweld en ouderenmishandeling, waarvan ik de directeur ben.
Samen met andere organisaties heb ik voor de LVAK de Training Aandachtsfunctionaris ontwikkeld. De training aandachtsfunctionaris is ontwikkeld voor de doelgroepen huiselijk geweld en kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld bij problematiek.

Verder verzorg ik de training signaleren bij huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.
En de training communiceren over zorg.

Ik ben gecertificeerd trainer voor de ‘Training Aandachtsfunctionaris’ van de LVAK, de training ‘Werken met de meldcode’ van het ministerie van VWS en voor de training ‘Aanpak kindermishandeling’ van de Landelijke Trainersgroep Aanpak Kindermishandeling (LTAK).

Medeontwikkelaar training aandachtsfunctionaris LVAK, training signaleren en communiceren, training jeugbeschermer INHolland.
Directeur van de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling.

Lees meer over de bedrijven/instellingen waarvoor ik werk en de reacties van deelnemers aan mijn trainingen.

  • Heeft veel vakinhoudelijke kennis
  • Kijkt met een scherp oog naar de groepsdynamiek
  • Trekt aarzelende deelnemers over de streep
  • Staat stevig in schoenen bij eventuele weerstand
  • Beschikt over een ruime sortering motiverende werkvormen
  • Luistert naar wensen van opdrachtgever en deelnemers